CVE-2021-30632

21/09/2021

گوگل دو آسیب پذیری روز صفر را وصله کرد

محققان گفتند این دهمین سوء استفاده روز صفر بود که گوگل در روز دوشنبه ، گوگل رفع 11 اشکال مختلف در Chrome را اعلام کرد ، […]

جشنواره محصولات Splunk ،Manageengine ،Safetica ،Sophos ،Smartermail و راهکارهای DLP ،PAM ،Monitoring و Cisco. جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان در ارتباط باشید.