30 شهریور 1400

گوگل دو آسیب پذیری روز صفر را وصله کرد

محققان گفتند این دهمین سوء استفاده روز صفر بود که گوگل در روز دوشنبه ، گوگل رفع 11 اشکال مختلف در Chrome را اعلام کرد ، […]