12 جولای 2021

به سوی توسعه امن اکوسیستم های دیجیتال: Cyber Polygon 2021

امنیت سایبری یکی از مهمترین موضوعات در دستور کار جهانی است که با شیوع همه گیری افزایش یافته است. همزمان با شتاب بیشتر دیجیتالی شدن جهانی […]