24 فوریه 2020

تفاوت GPT و MBR چیست؟ کدام یک بهتر است؟

تفاوت GPT و MBR ممکن است بارها هنگام افزودن یک دیسک جدید، سیستم عامل سوال فوق را از شما پرسیده باشد و از شما بخواهد که […]