20 مهر 1400

مقایسه قابلیت‌های Safetica با سایر راه‌کارهای DLP

در این مقاله به مقایسه Safetica با سایر راه‌کارهای پیشگیری از نشست اطلاعات (DLP) می پردازیم. تیم Safetica در شرکت آرکا با توجه به گزارش‌های پایگاه‌های […]
13 بهمن 1398

Zecurion DLP جلوگیری از نشت داده