ESET PROTECT Enterprise

31/10/2022

ESET PROTECT Enterprise

ESET PROTECT Enterprise تشخیص و پاسخ گسترده (XDR) ESET PROTECT Enterprise که گزینه‌های دید، شکار تهدید و پاسخ بهینه رادر سطح سازمانی، ارائه می‌کند. کنسول مدیریت […]

جشنواره محصولات Splunk ،Manageengine ،Safetica ،Sophos ،Smartermail و راهکارهای DLP ،PAM ،Monitoring و Cisco. جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان در ارتباط باشید.