27 ژوئن 2021

ارسال پست اینستاگرام از مرورگر رایانه ممکن می‌شود

اینستاگرام در حال آزمایش فراهم‌سازی امکان ارسال پست از مرورگر رایانه است و برای نخستین‌بار به کاربران اجازه می‌دهد خارج از این اپلیکیشن به ارسال پست […]