مجوزها و گواهینامه ها ی شرکت رایان سامانه آرکا

 

 

خدمات فنی افتا گرایش نصب و پشتیبانی محصولات افتا

مجوزها و گواهینامه ها

خدمات عملیاتی افتا گرایش امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها زیرساخت ها و سرویس ها

مجوزها و گواهینامه ها

گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی

  •  امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
  • خدمات پشتیبانی

مجوزها و گواهینامه ها

گواهینامه iso9001

مجوزها و گواهینامه ها

گواهینامه iso27001

مجوزها و گواهینامه ها

مجوز نظام صنفی

مجوزها و گواهینامه ها

پروانه کسب

 

12 تیر 1401

مجوزها و گواهینامه ها

مجوزها و گواهینامه ها ی شرکت رایان سامانه آرکا     خدمات فنی افتا گرایش نصب و پشتیبانی محصولات افتا خدمات عملیاتی افتا گرایش امن سازی […]
11 تیر 1401

اخذ گواهینامه iso 27001 و iso 9001 توسط رایان سامانه آرکا

شرکت رایان سامانه آرکا موفق به کسب گواهینامه ISO 27001 در زمینه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و همچنین موفق به کسب گواهینامه ISO 9001 سیستم مدیریت […]