12/09/2023

حمله حرکت جانبی چیست و چگونه رخ می دهد؟

حمله حرکت جانبی زمانی اتفاق می‌افتد که مجرم سایبری به یک هدف اولیه دسترسی پیدا می‌کند تا بین دستگاه‌های داخل شبکه حرکت کند بدون اینکه متوجه […]

جشنواره محصولات Splunk ،Manageengine ،Safetica ،Sophos ،Smartermail و راهکارهای DLP ،PAM ،Monitoring و Cisco. جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان در ارتباط باشید.