31/07/2021

نرم افزار جلوگیری از نشت داده Safetica

نرم افزار جلوگیری از نشت داده Safetica داده‌های شما مهم‌ترین دارایی شما هستند. آن را با Safetica ایمن نگه دارید. شرکت رایان سامانه آرکا نمایندگی انحصاری […]

جشنواره محصولات Splunk ،Manageengine ،Safetica ،Sophos ،Smartermail و راهکارهای DLP ،PAM ،Monitoring و Cisco. جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان در ارتباط باشید.