دستیار صوتی گوگل صدای کاربران را مخفیانه ضبط می‌کند