با افزایش روز افزون تهدیدات امنیتی ، طراحی امن شبکه و استفاده از تجهیزات امنیتی به منظور بالا بردن سطح ایمنی سرویس ها و خدمات ارایه شده توسط سازمان یکی از ملزومات شبکه های امروزی می باشد ، بدین منظور بازنگری معماری شبکه ، نیازسنجی ، نصب ، پیاده سازی و پیکربندی تجهیزات امنیتی اعم از فایروالهای شبکه ، فایروالهای لایه وب ، لایه کاربردی و دیتابیس نیازمند نیروهای متخصص می باشد . تیم تخصصی مدافع امنیت با داشتن نیروهای متخصص در زمینه امنیت و شبکه شما را در این امر یاری سازد .