محافظت شبكه‌هاي كامپيوتري و منابع شبكه در مقابل تهديدات و خطرات، امري حياتي براي تداوم و بقاي هر سازمانی مي‌باشد. شركت رايان سامانه آركا با ارايه طرح جامع امنيتي چند لايه، شبكه ها و اجزاي آن را در مقابل خطرات و تهديدهاي اينترنتي و تهديدات داخلي محافظت مي‌كند. اين طرح شامل آنتي ويروس، دستگاههاي مديريت تهديد يكپارچه   UTM، فایروالWAF و مديريت وصله و  امنيت نقاط انتهايي Endpoint Security (DLP)  مي‌باشد.