دلیل افت سهام فناوری و عملکرد ضعیف مالی در پلت فرم رسانه های اجتماعی است.