حملات استخراج ارز دیجیتال به گیت‌هاب بررسی می‌شوند