اين شركت محصولات جامع و قدرتمندي در خصوص ايميل سرور، و ارتباطات VOIP ارايه مي‌كند. ايميل سرور ارایه شده این شرکت، یك نرم افزار بسيار جامع و قدرتمند بوده و انتخاب بزرگترين سازمانها و دانشگاههاي ايران است. در زمینه VOIP ، اين شركت با ارايه تجهیزات مورد نیاز، بستر ارتباطی صوتی مقرون به صرفه در اختيار سازمانها قرار مي‌دهد.