منتقدان هشدار می دهند که قوانین برنامه ریزی شده اتحادیه اروپا برای محافظت از کودکان آنلاین، حمله به حریم خصوصی است