معرفی برند سوفوس Sophos

امنیت شبکه از مهم ترین مسله هایی است که پیش از راه اندازی و اجرای شبکه باید به آن توجه  داشت، استفاده از راه کار های امنیتی که قادر باشد از ورود هکر ها و بد افزار ها به شبکه جلوگیری کند.تا بتوان اطلاعات و داده ها را در امنیتی کامل میان فرستند و گیرنده تبادل  کرد. استفاده از انواع آنتی ویروس ها و نرم افزار های رمزنگار ایده هوشمندانه برای حفاظت اطلاعات است.