اپل از ورود یک‌میلیون اپلیکیشن به اپ‌استور پیشگیری کرد