نرم افزار مدیریت چاپ ، که گاهی اوقات به عنوان نرم افزار مدیریت خروجی نیز شناخته می شود، برای بهینه سازی استفاده از چاپگرها و چاپگرهای چند منظوره طراحی شده است. مدیریت چاپ گزینه هایی برای احراز هویت کاربر برای دسترسی به منابع را ارائه می دهد.

چرا استفاده از نرم افزار های مدیریت چاپ در مجموعه های بزرگ بسیار مهم و ارزشمند است؟

  1. کاهش ایجاد ضایعات کاغذ و کربن

نرم افزار های مدیریت چاپ با استفاده از سهمیه بندی کاغذ و تعداد چاپ، کاربران را به کاهش مصرف منابع تشویق میکند و همین امر باعث صرفه جویی کلان در سازمان ها بزرگ میشود.

  1. اعمال سیاست ها و مقررارت ویژه برای پرینتر ها

نرم افزار مدیریت چاپ با رهگیری درخواست های چاپ در سرور، سیاست هایی که رفتار خوب را تشویق میکند را در پی میگیرد. فیلترینگ بعضی پرینت ها برای پیاده سازی خط مشی ها و بهبود بهره برداری از منابع نیز استفاده می شود.

  1. امنیت اسناد چاپی و همچنین دستگاه

نرم افزار های مدیریت چاپ از اسناد محرمانه محافظت میکند و حجم چاپ های بدون مالک را کاهش میدهد، ضمن اینکه میتواند در خصوص ایجاد چاپ در زمان های بیکاری سیستم چاپ نیز مدیریت داشته باشد. مدیریت چاپ همچنین میتواند طوری تنظیم شود که اسناد ارسالی برای چاپ نیاز به تایید از طرف مدیری را داشته باشند و اطمینان حاصل شود که مدیران اجازه چاپ را به کاربران میدهند.

  1. نظارت بر گزارشات مربوط به استفاده از منابع

این ویژگی به مدیران این امکان را میدهد که در هر لحظه بتوانند به تمام منابع چاپی سازمان نظارت داشته باشند و بتوانند هر نوع گزارشی ( گزارشات مفصل از صفحات چاپ شده تا ریز گزارشات) را مشاهده کنند.

  1. پیاده سازی سریع

در نرم افزار های مدیریت پرینتر و چاپ این امکان فراهم شده که مدیران میتوانند به راحتی نرم افزار مورد نیاز برای سرور را نصب نموده و بتوانند پرینتر ها موجود در شبکه را شناسایی کنند.قابل ذکر است که این قابلیت ارتباط مستقیم با سطح دسترسی دارد.

  1. مدیریت مرکزی

نرم افزار های مدیریت پرینت میتوانند این امکان را به ما بدهند که به صورت مرکزی بتوانیم تمام منابع را مدیریت و بررسی کنیم.

  1. امکان ادغام شبکه های داخلی با یکدیگر

نرم افزار مدیریت چاپ میتواند در خصوص ادغام منابع در شبکه های داخلی نیز فعال باشد.