یکپارچه سازی افزونه های مرورگر با Symantec Endpoint Protection