ایمن سازی (Hardening) به معنای مقاوم سازی است و به منظور تامین امنیت بیشتر روی سیستمها و دفاع در عمق، ایمن سازی روی آنها انجام میگیرد. ایمن سازی در لایه های مختلفی مانند سیستم عامل، وب سرور، پایگاه داده، لایه کاربر و لایه فیزیکی انجام میشود. برخی از اهداف ایمن سازی عبارت است از: جلوگیری از نفوذ غیرمجاز به سیستم عامل، کاهش ریسکهای امنیتی، جلوگیری از آلوده شدن سیستم عامل به انواع ویروس، و جلوگیری از قطع سرویس‌دهی سیستم ها. برای مثال، کارهایی مانند انجام بروزرسانیهای امنیتی، حذف سرویسهای غیرضروری، و استفاده از فایروال برخی از اعمالی است که در فرآیند ایمن سازی انجام میگیرد.