حفاظت از داده ها: همه آنچه باید در مورد داده ها و چرایی محافظت از آنها بدانید

جشنواره محصولات Splunk ،Manageengine ،Safetica ،Sophos ،Smartermail و راهکارهای DLP ،PAM ،Monitoring و Cisco. جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان در ارتباط باشید.