شناخت و انتخاب راه حل‌های پیشگیری از نشت اطلاعات و داده‌ها Data Loss Prevention(DLP)

جشنواره محصولات Splunk ،Manageengine ،Safetica ،Sophos ،Smartermail و راهکارهای DLP ،PAM ،Monitoring و Cisco. جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان در ارتباط باشید.