VMware Carbon Black Workload

کاهش سطح حمله و حفاظت از دارایی‌های حیاتی با داشتن دیدگاه یکپارچه، امنیت و کنترل در سراسر محیط‌های محلی و ابری.

حفاظت از حجم کار پیشرفته

از بار کاری در برابر تهدیدات مدرن محافظت کنید

در چند دقیقه، بررسی‌ها را کامل کنید که معمولاً روزها یا هفته‌ها طول می‌کشد. جمع آوری و تجسم اطلاعات جامع در مورد حجم کاری و مقیاس کارآمد تلاش های شکار تهدید.

آنتی ویروس قدیمی را جایگزین کنید
پشته IT خود را برای عملکرد بهتر مدرن کنید. با جایگزین کردن آنتی ویروس قدیمی (AV) در سرورها، وضعیت امنیتی خود را تقویت کنید. برای سخت شدن موثرتر، رفتارهای بار کاری را هوشمندانه کنترل کنید.
ارزیابی و اصلاح در زمان واقعیت
قابلیت‌های ممیزی و اصلاحی قدرتمند به تیم‌ها اجازه می‌دهد تا روش‌های پیشگیرانه بهداشت فناوری اطلاعات را ایجاد کنند و با پرس و جو از هزاران مصنوع حجم کاری بر اساس تقاضا و ایجاد گزارش‌های انطباق، از نقض‌ها جلوگیری کنند.
به راحتی وضعیت امنیتی را ردیابی کنید
با امنیت تعبیه شده مستقیماً در زیرساخت، به راحتی وضعیت فعلی سیستم را بررسی کنید تا وضعیت امنیتی را ردیابی کنید و بار کاری را سخت کنید. حمایت از امنیت و همکاری تیم زیرساخت.