اخبار امنیتی این هفته : ایلان ماسک اسپیس ایکس در مورد تامین مالی Starlink برای اوکراین وثیقه می گذارد

جشنواره محصولات Splunk ،Manageengine ،Safetica ،Sophos ،Smartermail و راهکارهای DLP ،PAM ،Monitoring و Cisco. جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان در ارتباط باشید.